Vergelijking van verschillende toepasbare lasprocessen

-1. Lassen met beklede elektrode.
Voordelen :

 • verkrijgbaarheid : de meeste hardoplaslegeringen zijn verkrijgbaar als beklede elektrode en kunnen in relatief kleine hoeveelheden worden geleverd
 • lassen in positie : het is mogelijk veel oplaslegeringen zelfs in moeilijke positie te verlassen
 • dikte oplaslaag : de dikten hebben geen beperkingen, enkel en alleen voor legeringen die gevoelig voor scheurvorming zijn. In dit geval past men eerst bufferlagen toe voordat de harde laag aangebracht wordt.
 • veelzijdigheid : beklede elektroden kunnen zowel buiten als binnen worden gebruikt. Zij zijn uitermate geschikt voor kleine hoeveelheden en voor het lassen in het veld waar bereikbaarheid zo belangrijk is.

Nadelen :

 • geringe neersmeltsnelheid
 • opmenging : twee tot drie lagen zijn noodzakelijk teneinde de volledige eigenschappen van de neersmelt te realiseren

-2. Autogeen lassen.
Voordelen :

 • eenvoudig
 • weinig opmenging

Nadelen :

 • traag proces
 • hoge warmte-inbreng

-3. TIG-lassen.
Voordelen :

 • hoge kwaliteit van de neersmelt : gladde en vlakke oplassingen
 • lassen van moeilijke werkstukvormen mogelijk
 • geringe opmenging met het basismetaal
 • gunstige nabewerking

Nadelen :

 • zeer geringe neersmeltsnelheid : het TIG-proces met warme draadtoevoer wordt toegepast voor het gemechaniseerd oplassen teneinde een hogere neersmeltsnelheid te realiseren in combinatie met de goede kwaliteit
 • grote handvaardigheid van de lasser vereist
 • de afstand toorts – werkstuk moet binnen bepaalde grenzen worden gehouden
 • hoge warmte-inbreng

-4. Lassen met gevulde draad.
Voordelen :

 • verkrijgbaarheid : de analyse van het neergesmolten lasmetaal kan relatief eenvoudig worden aangepast om zo de samenstelling van de neersmelt, de corrosie en de slijtbestendige eigenschappen te bereiken. Er zijn bijna evenveel legeringen beschikbaar als voor beklede elektroden en bovendien kunnen kleine charges worden geproduceerd.
 • Veelzijdigheid : verkrijgbaar in gasloos gevulde, lassen onder gasbescherming alsook voor het OP-lassen
 • Semi-automatisch alsook automatisch lassen is mogelijk
 • Neersmeltsnelheid : hoge neersmeltsnelheden kunnen worden gerealiseerd zowel met enkel- alsook meerdraadssystemen
 • Lasbaarheid : kleine diameters draden benaderen tegenwoordig de lasbaarheid van die voor het verbindingslassen en maken het lassen in positie mogelijk
 • Goedkope apparatuur mogelijk

Nadelen :

 • opmenging : zoals bij het lassen met beklede elektroden kunnen twee tot drie lagen noodzakelijk zijn om de volledige slijtbestendige eigenschappen van de legering te verkrijgen.
 • Veel lasrook (bij gasloos gevulde draden)

-5. Onder poeder lassen : (draad / band)
Voordelen :

 • Eenvoudig te automatiseren : het proces leent zich voor geautomatiseerde toepassingen
 • Hoge neersmeltsnelheden : de neersmeltsnelheid neemt toe met gebruik van gevulde draden en met band in vergelijking tot massieve draden. Het onder poeder lassen met flux- of metaalgevulde draden en het oplassen met band zijn economische processen om grote werkstukken op te lassen
 • Indien nodig kan de samenstelling van het poeder gebruikt worden om de neersmelt te beïnvloeden
 • geen  zichtbare vlamboog en lasrook
 • geschooldheid van de lasser : weinig opleiding en een minimum aan training zijn vereist voor de meeste toepassingen
 • kwaliteit van de neersmelt : schoon, vlak en zuivere lasrupsen

Nadelen :

 • laspositie : slechts horizontaal mogelijk
 • veelzijdigheid : beperkt tot toepassing in de werkplaats daar er speciale apparatuur nodig is
 • flux is nodig : extra uitgaven en speciale lasapparatuur
 • warmte-inbreng : hoge warmte-inbreng dus grote warmtebeïnvloede zone
 • hoge opmenging : er zijn meer lagen nodig, vooral wanneer draad-poeder combinaties worden gebruikt

-6 Elektroslak oplassen met band.
Voordelen :

 • in het algemeen gelden dezelfde voor- en nadelen als het lassen onder poeder met band maar met hogere neersmeltsnelheden en minder opmenging

-7. Thermisch opspuiten
Bij dit proces wordt thermische energie gebruikt.
Die kan afkomstig zijn van het verbranden van gassen (vlamspuiten onder acetyleen, propaan,…)of van elektrisch boogspuiten).
De thermische energie dient ertoe het aan te brengen deklaagmateriaal,in de vorm van poederdeeltjes of draad, op te warmen tot om en nabij het smeltpunt.
Gelijktijdig wordt het materiaal versneld waardoor er een gerichte straal van spuitdeeltjes ontstaat waardoor voorwerpen op een zekere afstand in elke positie kunnen voorzien worden van een deklaag.
De beschikbare spuitprocessen zijn :
Autogeen draad en poederspuiten, elektrisch spuiten met massieve en gevulde draad (die nu ook ingesmolten kunnen worden) , plasmaspuiten en hoge snelheid spuiten (HVOF).
Voordelen :

 • dunne lagen zijn mogelijk
 • beperkte warmte inbreng
 • flexibele techniek
 • alle posities mogelijk

Nadelen :

 • insmelten kan noodzakelijk zijn
 • hoge geluidsproductie
 • speciale ruimte en personeel

-8. Laseroplassen.
Het procesprincipe is eenvoudig.
Met de laserstraal wordt een smeltbad gecreëerd op het werkstuk, als toevoegmateriaal kan metaalpoeder, massieve of gevulde draad worden toegevoegd.
Voordelen :

 • lage opmenging met het basismetaal
 • dunne lagen mogelijk
 • beperkte warmte- inbreng in basismetaal.
 • Beperkte vervorming van het werkstuk.
 • Zeer nauwkeurig  

Nadelen  

 • dure techniek (hoge investeringskosten voor de complete installatie)
 • nauwkeurige voorbereiding (opspannen, uitllijnen) noodzakelijk

-9. Plasmalassen.
Het plasmalassen is vergelijkbaar met TIG lassen met als extra toevoeging dat de wolframstift ingebouwd zit in een anode met een kleine boring. Hiertussen komt een plasmagas met daarnaast nog een extra beschermgas. Hierdoor verkrijgt men een ingesnoerde boog.
Er bestaan verschillende varianten : microplasma (0,1 tot 15A), Melt-in plasmalassen (15 tot 200A) en Keyhole plasmalassen (> 100A).
Het oplassen met het plasmaproces kan met toevoer van poeder (PPAW) of draad (massief of gevuld)

Typen slijtage
Oplaslegeringen
Legeringskeuze tabel
Invloedsfactoren bij het oplassen
Vergelijking van verschillende toepasbare lasprocessen

Vorige pagina