Invloedsfactoren bij het oplassen

Hardoplaslegeringen kunnen worden aangebracht met behulp van de meest voorkomende lasprocessen. Er zijn toch enige overwegingen welke de keuze van de juiste techniek beïnvloeden.
-1. Chemische samenstelling van de neersmelt.
Het aanbrengen van de juiste chemische samenstelling is uitermate belangrijk om uiteindelijk de vereiste slijtage- en corrosiebestendigheid te verkrijgen. Booglasprocessen hebben in het algemeen grote opmenging van het lasmetaal met het basismetaal tot gevolg. Hoeveel opmenging varieert van proces tot proces.
-2. Grootte en vorm van het werkstuk.
De dikte van het basismetaal, de oppervlaktegesteldheid, de vorm en de bereikbaarheid zal de keuze van het proces beïnvloeden. Wanneer het mogelijk is zal het hardoplassen onder de hand worden uitgevoerd. Men zal dan processen met een grote neersmeltsnelheid kunnen toepassen. Wanneer het niet mogelijk is in deze horizontale positie te lassen of wanneer de vorm gecompliceerd en de toegankelijkheid slecht is, zal een proces gekozen moeten worden met een  lagere warmte-inbreng en dus met een beter beheersbaar smeltbad.
-3. Eigenschappen van het basismetaal.
Het oplassen kan scheuren opleveren in de warmte-beïnvloede zone van het basismetaal.
De koudscheurgevoeligheid kan worden verminderd door lasmaterialen cq. lasproces te kiezen met een laag waterstof-gehalte en evt. gecombineerd met een minder scheurgevoelig basismetaal.
Om warmscheuren te voorkomen moet de warmte-inbreng worden beperkt en dikke laslagen worden vermeden.
-.4. Oppervlakte bewerking.
Een vlak en een glad oppervlak direct na het lassen is uiteraard wenselijk om zo weinig mogelijk mechanisch na te bewerken. Het nl. een eerste vereiste zijn indien een penetrant of ultrasoon onderzoek gevraagd wordt. Soms worden deze onderzoeken uitgevoerd na het oplassen of gedurende de verdere levensloop van het onderdeel.
-5. Economisch aspecten.
Hiermee bedoelen we de te realiseren neersmeltsnelheid, het gemak van het gebruik, de vaardigheid van de lasser, de kosten en de betrouwbaarheid van de apparatuur, initiële kosten van de werkplaats. Zij moeten allen in beschouwing worden genomen om de totale kosten van het hardoplassen te bepalen.

Typen slijtage
Oplaslegeringen
Legeringskeuze tabel
Invloedsfactoren bij het oplassen
Vergelijking van verschillende toepasbare lasprocessen

Vorige pagina