Oplassen van Corrosievaste en slijtvaste lagen

Hardoplassen is het door middel van een lasproces aanbrengen van een speciale legering op een metallisch onderdeel. Doel is een beschermend oppervlak te vormen dat bestand is tegen de invloed van abrasieve slijtage, erosie, hitte, stootbelasting, corrosie of combinaties van deze factoren.
Het oplassen van slijtvaste lagen is een economische manier om de levensduur en de efficiency van de meest slijtende onderdelen te verbeteren. De keuze van een geschikte legering is op zich geen garantie voor het gewenste resultaat; basismateriaal, lasproces, lasprocedure en vele andere factoren zijn even belangrijk om de voordelen van deze werkwijze te bereiken. Door de jaren heen hebben oplasprocessen zich ontwikkeld, zijn nieuwe technieken ontwikkeld en toegepast.
Deze bijdrage geeft een overzicht van de typen slijtage, de soorten oplaslegeringen en oplasprocessen. Tenslotte worden enkele praktische  voorbeelden gegeven.

Typen slijtage
Oplaslegeringen
Legeringskeuze tabel
Invloedsfactoren bij het oplassen
Vergelijking van verschillende toepasbare lasprocessen

Vorige pagina