Lasrook bij het lassen thermisch verzinkt staal.

In de ARBO beleidsregels 4.9.2 vindt men niets expliciet terug over het lassen van thermisch verzinkt staal. Ook onder de specificatie geverfde en gecoate materialen vindt men hierover niets terug.

De belangrijkste elementen die vrijkomen in de lasrook bij het lassen van thermisch verzinkt staal zijn zink en zinkoxides. Dit stoffen worden niet apart vermeldt op de MAC waarde lijst van toxische stoffen. Zink is een lichaamseigen stof hetgeen betekent dat zink in het menselijk lichaam voorkomt, zelfs nodig heeft en te grote hoeveelheden door het lichaam worden verwerkt. Bij het lassen kunnen  grote hoeveelheden witte rook van zinkoxides ontstaan.
Het inademen van grote hoeveelheden van deze rook kan aanleiding geven tot zogenaamde zinkkoorts ( metaaldampkoorts ) met zowat dezelfde symptomen als een griepaanval. Deze symptomen zijn ongemakkelijkheid, verhoogde speeksel afscheiding, rillenen in extreme gevallen overgeven. De effecten zijn onaangenaam maar gelukkig veroorzaken zij geen blijvend letsel. Zink wordt niet opgeslagen in het menselijk lichaam zodat volledig herstel van zinkkoorts tot hooguit 48 uur duurt. Herstel kan bevorderd worden door het drinken van water. Een goede ventilatie, een adequate rookafzuiging of adembescherming bij de lasser, bijvoorbeeld een lashelm met verse luchttoevoer, kunnen dit probleem voorkomen.
De witte rook van zinkoxides heeft een zurige geur.

Bronbestrijding, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van zinkschilfers voor het lassen en het vermijden met het gezicht van de grote lasrookpluimen, blijft altijd de beste strategie.

Indien wordt voldaan aan de ARBO lasrook beleidsregels 4.9.2, eerste tot en met zesde lid,
artikel 4.17, artikel 4.18, juncto hoofdstuk 8, afedeling 1, volstaat een TH3 / P3 filters als het gaat over de filtering van verse lucht ten behoeve van lashelmen.

Omdat zinkspray’s soms uit een combinatie van elementen met bijvoorbeeld chroom kunnen bestaan, geldt hiervoor dat men de risico’s vooraf moet overleggen met de fabrikant.

Vorige pagina