Bijlage 10 bij beleidsregel 4.9 -2  Arbobesluit

Bijlage 10 bij beleidsregel 4.9 -2  Arbobesluit

Tabel lasprocessen


Processen

Bijzonderheden

Red.Fact.

Maatregelen, zie Hulptabel ruimteventilatie

I    TIG lassen
     Plasma lassen
     Plasma snijden
     Druklassen
     Autogeen lassen
     Onder poederdek

Alle materialen, m.u.v. Al
Alle materialen
Onder water
Alle materialen
Alle materialen
Alle materialen

1

Ruimteventilatie, RV(C) 1)

II  TIG lassen
     Hardsolderen

Aluminium
Zonder cadmium

2

Ruimteventilatie, RV(B) 1) 
+ verbeterde laskap

III Hardsolderen
     Lassen beklede el.
     MIG/MAG, mass. dr.
     MIG/MAG, gev. dr.
     Plasma snijden
     Autogeen snijden

Met cadmium
Geen RVS-, Be-, V-leg.
Geen RVS-, AL-, Be-, V-leg.
Met beschermgas
Boven water
Alle materialen

5

Ruimteventilatie, RV(C) 
+ verbeterde laskap  + bronafzuiging

IV Lassen geverfd mat.
     Electr. gutsen
     Draadvlamspuiten

Geen rode loodmenie
Alle materialen
Niet Cu-legeringen

10

Ruimteventilatie, RV(C) 1) 
+ persoonlijke ademhalingsbescherming

V  Lassen beklede el.
     MIG/MAG

RVS-, BE-, V- legeringen
RVS

30

Afgescheiden gevent. ruimte, LK(A) 1) + persoonlijke ademhalingsbescherming

VI MIG/MAG, mass dr.

Al-, Cu-, Be-, V- legeringen

50

Afgescheiden gevent. ruimte, LK(C) 
+ persoonlijke ademhalingsbescherming 
+ bronafzuiging

VII    Draadvlamspuiten
     MIG/MAG, gev. draad
     MIG/MAG, gev. Draad
     Lassen geverfd mat.

Cu- legeringen
Gasloos, geen Ba
Gasloos, wel Ba
Rode Loodmenie

100
100
>100
>100

Afgescheiden gevent. ruimte, LK(B) 
+ persoonlijke ademhalingsbescherming 
+ bronafzuiging

 

Hulptabel ruimteventilatie
Capaciteit van de ruimteventilatie per lasser bij een inschakelduur van 35 %, uitgaande van lasstroom of brandernummer.


Stroom
Ampere

Brander
nummer

              Mechanische ventilatie in m3/uur

Nat. vent. opp m2

 

 

RV(C)

RV(B)

LK(A)

LK(B)

LK(C)

RV(C)

RV(B)

  100
  150
  200
  250
  300
  350

     5
     6
7 t/m 9

1200
1800
2300
2900
3450
4050

2600
3800
5100
6400
7700
9000

3600
5400
7200
9000
 10800 
12500

2600
3800
5100
6400
7700
9000

1200
1800
2300
2900
3450
4050

1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5

2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0

    RV = ruimteventilatie
    LK = lokale ventilatie
1) Indien naast de voorgeschreven voorzieningen bronafzuiging met afvoer naar buiten wordt gebruikt als aanvullende voorziening, dan mag de capaciteit van de ruimteventilatie 1/5e deel zijn van de oorspronkelijk voorgeschreven capaciteit.

Vorige pagina