Slijp- & Schuurmiddelen

Slijpen, schuren, polijsten op hoogwaardig professioneel Industrieel Top Niveau
Schleifen, Schleifen, Polieren auf qualitativ hochwertige professionelle industrielle Top Niveau
Grinding, sanding, polishing on high-quality professional Industrial Top Level

Vanotools behoort wereldwijd tot de belangrijkste adviseurs van hoge kwaliteit schuurmiddelen voor de professionele industriële sector. Wij bieden meer dan 140.000 verschillende slijpartikelen - geen enkel ander bedrijf biedt een breder scala van kwalitatief hoogwaardige schuurmiddelen. Vanotools levert in 24 landen over de hele wereld. Vanotools biedt niet alleen de meest voorkomende slijpproducten als slijpmoppen, lamellenschijven, slijpschijven, schijven, slijpstenen, polijstschijven, flapdisk’s, slijpriemen, schuurmateriaal, schuurpapier, schuurlinnen, slijpbanden, diamantbladen en keramische schuurmiddelen maar ook, en vooral, specialistische en niche producten die een zeer hoogwaardige technische kwaliteitskennis en productkennis vereisen.

De belangrijkste kwaliteit fabrikanten in de wereld van schurenmateriaal zoals: Saint Gobain, Hermes, VSM, Pferd, Norton, Sühner, 3 m, Klingspor, Lukas, Tyrolit, Flexovit en SIA-abrasives worden ondersteund en geleverd door Vanotools. Ook "Private Label" producten zoals Bosch, Rhodius, Sadu, Dronco, Ersta, Flexkraft, Matador en Comet zijn vertegenwoordigd in het assortiment.

Middels hoogstaand kwaliteittechnisch advies geeft Vanotools de gebruiker duidelijk het onderscheid aan tussen typerende technieken als Kronenflex, Abratec, Abrasif, secur, Scotch-Brite, Beartex, Polifan, Polinox, Xpert, Fastcur, AVOs, Speedoflex, Norax, Roloc, Hicoat, Flexbrite, Norzon, Cubriton, Webrax, Flexclean, lader, Diago en MEGALINE,.

Vanotools maakt haar klanten met berekeningen zoals: kilogram verspaning per uur, prijs per kilogram verspaning, verspaningshoeveelheid per schijf of product, zuiverheid garantie en nabewerkingefficiëntie duidelijk wat het financieel meest efficiënte, de hoogste kwaliteit en het meest betrouwbaar product voor nabewerking ten opzichte van verschillende  materialen is.

Vanotools gehört weltweit zu den wichtigsten Berater von hochwertigen Schleifmitteln für für die professionelle Industrie. Wir liefern über 140.000 unterschiedliche Schleifartikel - Kein anderes Unternemen bietet ein derartig breites Spektrum an hochwertigen Schleifprodukten. Vanotools liefert in 24 Länder auf der ganzen Welt. Vanotools bietet nicht nur die gängigsten Schleifartikel wie Schleifmopteller, Trennscheiben, Schruppscheiben, Schleifscheiben, Polierscheiben, Fächerschleifscheiben, Schleifbänder, Schleifvlies, Schleifpapier, Diamant-Trennscheiben, Diamant-Werkzeuge und keramisch gebundene Schleifmittel sondern auch, und vor alle Fach- und Nischen Produkte benötigen, die sehr hohe Qualitätkenntnisse und Produktkenntnisse erfordern.

Die wichtigste Qualität-Hersteller der Welt von Schleifmittel wie: Saint Gobain, Hermes, VSM, Pferd, Norton, Sühner, 3M, Klingspor, Lukas, Tyrolit, Flexovit und Sia abrasives werden unterstützt und geliefert von Vanotools. Auch  „Private Label“ Produkte wie Bosch, Rhodius, Sadu, Dronco, Ersta, Flexkraft, Matador und Comet sind vertreten in der Lieferprogramm.

Durch Qualität hohe technischer Qualität Beratung stellt Vanotools den Benutzer die Unterscheidung zwischen typisierten Techniken als Kronenflex, Abratec, Abrasif, Secur, Scotch-Brite, Beartex, Polifan, Polinox, Xpert, Fastcur, Avos, Speedoflex, Norax, Roloc, Hicoat, Flexbrite, Norzon, Cubriton, Webrax, Flexclean, Charger, Diago und Megaline, klar.

Durch Berechnungen wie: Kilogramm Bearbeitung pro Stunde, Preis pro Kilogramm Bearbeitung, Reinheit Nachbearbeitung und Nachbearbeitung Zuverlässigkeit stellt Vanotools seine Kunden der meist effizienteste Kostenfaktor, höchste Qualität und besten zuverlässiges Produkt für die Bearbeitung verschiedenen Materialien klar.

Vanotools belongs to the worldwide most important advisors of high quality abrasives for professional industrial sector. We offer more than 140,000 different grinding articles -no other company offers a wider range of high-quality abrasives. Vanotools delivers in 24 countries around the world. Vanotools offers not only the mainestream grinding products like grinding disks, grinding disks, disks jokes, vanes, grindstones, polishing disks, flapdisks, grinding belts, abrasive material, sandpaper, emery cloth, grinding bands, diamond blades and ceramic Abrasives but also, and especially, specialist and niche products which require a very high technical quality knowledge and product knowledge.

The most important quality manufacturers in the world of grinding material such as: Saint Gobain, Hermes, VSM, Pferd, Norton, Sühner, 3 m, Klingspor, Lukas, Tyrolit, Flexovit and SIA-abrasives are supported and supplied by Vanotools. Also "Private Label" products such as Bosch, Rhodius, Sadu, Dronco, Ersta, Flexkraft, Matador and Comet are represented in the assortment.

Vanotools gives the user through quality advice clearly the distinction between typical techniques as Kronenflex, Abratec, Abrasif, secur, Scotch-Brite, Beartex, Polifan, Fastcur, Speedoflex, AVOs, Polinox, Xpert, Roloc, Hicoat Flexbrite Norax, Norzon, Webrax, Cubriton,, Flexclean,, charger, Diago and, MEGALINE.

Vanotools shows her customers with calculations such as: kilogram machining per hour, price per kilogram of machining, machiningquantity per disk or product purity processing and post processing efficiency, clear what the financial most efficient, the highest quality and the most reliable product for post processing in accordance to different materials, is.

 

Meer info over ->
  KLINGSPOR
Meer info over ->
  Red Skorpio Hoeklas flapdisk

 

·  Flapdisks
       KLINGSPOR
       TAF
·  Schuurmateriaal
       RHODIUS
·  Schuurmiddelen
       SAIT
·  Slijpmateriaal

Saint Gobain
Hermes
VSM
Pferd
Norton
Sühner
3 m
Klingspor
Lukas
Tyrolit
Flexovit
SIA-abrasives
Bosch
Rhodius
Sadu
Dronco
Ersta
Flexkraft
Matador
Comet

·  Slijpmiddelen, flexibele
       KLINGSPOR


Deze site is nog in aanbouw.
Heeft U Uw informatie niet gevonden?
Wilt U toch een antwoord ? Bel dan 0162-686000

Vorige pagina