Ruwheids-vergelijkingsplaatjes


Type Inhoud
130 Bestaande uit 30 monsters in Ra, N en de Rz-waarden voor leppen, ruimen, slijpen kop-en mantelfrezen en draaien in Ra-waarden van 0,05-12,5
315 Bestaande uit 8 monsters in Ra, N, en Cla-waarden voor vlakslijpen.
316-328 Als 315 maar voor rondslijpen, vlakdraaien,draaien, kopfrezen, ruimen/boren, schaven en vonkerosie.
129 Ruwheidstester voor gestraalde oppervlakten voor scherpstralen
058 Als 129 maar dan voor kogelstralen.

Vorige pagina