>
 

ESAB behoort tot 's werelds leidende producenten van lastoevoegmaterialen. Ons toevoegmaterialenprogramma - bestaande uit beklede laselektroden, gevulde lasdraden, massieve lasdraden, TIG-staven, lasband en laspoeders - dekt al uw wensen voor alle lasprocessen.

De verpakking is zo ontwikkeld dat u er gemakkelijk en rationeel mee kunt omgaan. MARATHON PACT en VacPacT zijn hier sprekende voorbeelden van.


OK Flux 10.05
 EN 760
SA Z 2 DC
    
OK Flux 10.92
 EN 760
SA CS 2 Cr DC
    
OK Flux 10.93
 EN 760
SA AF 2 DC
  

 

Vorige pagina