ERNSTHARD

 Historie van de Ernsthard Groep

In 1950 richtten Rudolf en Wolfgang Ernsthard een kleine handelsmaatschappij met als doelstelling de kwaliteit en continuïteit van Duitse industriële producten van verschillende Duitse fabrikanten te promoten door geheel Europa. Zij gingen uit van de gedachte dat de toenmalige EGKS ( Europese Gemeenschap van Kolen en Staal ) een sterke verbindende factor zou gaan  spelen in het toekomstige Europa en dat Duitse producten op basis van hun kwaliteit beter moesten worden gepositioneerd in Europa.

De gebroerders Ernsthard hadden veel contacten in de Duitse industrie en bouwden gedurende de jaren 50 hun netwerk gestaag uit. Er ontstond een ideële samenwerkingsalliantie van verschillende fabrikanten die dezelfde kwaliteit doelstelling nastreefden. Kwaliteit van de producten stond voorop met als goede tweede de continuïteit van die kwaliteit
( Gründlichkeit ). Innovatie was een derde criteria die de gebroeders Ernsthard nastreefden.

In de jaren 60 was de alliantie al ver vooruit op het gebied van Research en Development,
verschillende fasen van kwaliteitseindcontrole en begonnen een gestructureerde standaard voor kwaliteitscontrole gedurende het gehele productieproces in te voeren. Deze nieuwe vorm van kwaliteitsbeheersing werd langzaam ook onderkend door vooraanstaande marktleiders in de Verenigde Staten van Amerika. Reeds in begin jaren 70 ontstonden er samenwerkende handelsbetrekkingen met de meeste vooraanstaande industriële marktleiders in de VS.

Ook sinds het de instelling en de uitbreiding van het GATS verdrag, is het methodische Ernsthard systeem voor de bewaking van kwaliteit toonaangevend gebleven en is het samenwerkingsverband alleen maar gegroeid. Vooral in de sectoren lastechniek, meettechniek, gasbehandeling en filtertechniek hebben kleinere en middelgrote fabrikanten       door dit systeem een enorme dynamiek gekregen. Mede door de gebroeders Ernsthard heeft de Duitse industrie een moderne uitstraling van grote kwaliteit en innovatieve kracht gekregen en zijn de Duitse MKB fabrikanten toonaangevend sterk geworden in Europa.

Vanaf 2002 kreeg Vanotools de mogelijkheid tot samenwerking met de alliantie en heeft die mogelijkheid benut voor het verbeteren van de handelsdynamiek met nieuwe handelspartners.

Ernsthard is meer dan een begrip, Ernsthard is een van de belangrijkste economische initiatieven van de moderner tijd die op kwaliteitsbeheersing is gebaseerd.

Het Ernsthard principe brengt uw organisatie verder in de 21ste eeuw. Vooral nu de opkomende landen groeicijfers realiseren tot het drie- en viervoudige hetgeen de West Europese landen realiseren, is Ernsthard het baken en het reddingsvlot voor kwaliteit.

Ernsthard; Gewissenhafte Gründlichkeit für jeder.


     

 

Meer weten ? Bel dan 0162-686000

Vorige pagina