ESAB Origo Mig C251

OrigoMag  C171/C201/C251
Las Machines voor Iedereen    
  

Hoge kwaliteit lasmachines voor geweldige resultaten. De ESAB Origo™ Mag C171,  C201 en C251 zijn stappengeregelde stroombronnen
voor het  MIG/MAG lassen. De ingebouwde draadaanvoer eenheid en het lichte gewicht
maken ze perfect voor praktische toepassing op de boerderij, voor reparatiewerk en voor licht productiewerk en andere toepassingen.

MIG/MAG lassen
De Origo™ Mag C171, C201 en C251 kunnen worden gebruikt zowel met standaard massieve draad en met gasloze gevulde draad.  Ze zijn ontworpen voor het lassen van zowel staal, roestvast staal, aluminium alsook voor mig-solderen. Draad diameters van  0.6 mm tot  1.2 mm kunnen worden gebruikt afhankelijk van de geselecteerde machine.

Handig in gebruik
De lasmachines zijn uitgevoerd multi-stappenschakelaar
en  potentiometers voor de  draadsnelheid regeling die ervoor zorgen dat de lasparameters eenvoudig kunnen worden ingesteld. Het is mogelijk de terugbrandtijd en de puntlastijd in te stellen op alle drie de OrigoTM Mags. De machines zijn ventilator gekoeld en uitgevoerd met
een thermische beveiliging. Als optie kunnen de Origo™ Mags worden uitgevoerd met een digitale volt- en ampèreset en een transformator voor CO2  verwarmer.

Lasstroomverzachtingsregeling Smoothing Device™
Ook al zijn de Origo™ Mag C171, C201 and C251 1- fase lichtnet machines, de lasstroom verzachting regeling Power Smoothing Device™ zorgt voor een geweldige laskarakteristiek bij CO2  en menggas.
Power Smoothing Device™ draagt zorg voor een fijne en zachte lasboog, overeenkomstig een 3-fase krachtstroommachine.

 

Inclusief Toorts
Elke machine is voorzien van een ergonomisch ontworpen, luchtgekoelde MXL™ Toorts met verende stuurstroompennen in de centraal stekker (MXL™ 200 voor de C171& C201, MXL™ 270 voor de C251). Optimale koeling van de toorts zorgt voor een lange standtijd van de zwanenhals en de slijtdelen. Drie verschillende gasmondstukken zijn beschikbaar ; standaard , recht en conisch voor maximale flexibiliteit.

 

 

 

 

 

 

Toepassingen

Landbouw mechanisatie toepassingen
Garage en auto plaatwerk
Licht constructiewerk
Transportsector
School en scholing
Meubelindustrie           
Puntlassen

 

 

Power Smoothing Device™ - zorgt voor excellente
laseigenschappen voor 1-fase machines.
Gemakkelijk polariteit veranderen – draagt er zorg voor dat zowel
standaard massieve draad als gasloze gevulde draad kunnen worden gebruikt.
Eenvoudige lasparameter instelling – lasmachines geschikt
voor iedereen.         
MXLToortsen – ontworpen voor optimaal gemak en flexibiliteit.

Technische data


 


Origo™ Mag C171 Origo™ Mag C201 Origo™ Mag C251
Primair voltage , V, Hz 230 1ph 50/60 230 1ph 50/60 230 1ph 50/60
Zekering ( traag )  16 20 35
Automatische zekering (MCB) EN 60898 type D, A 16* 20* 32*
Toegestane belasting bij      
20% inschakelduur, A    170 200 250
23-30 % inschakelduur, A 155 @ 25% 185 @ 23% 200@ 30%
60% inschakelduur, A    98 115 140
100% inschakelduur, A    76 90 110
Instelbaar (DC) , A    30 - 170 30 - 200 40 - 250
Open voltage , V    22,5 - 44,5 19,6 - 44,9 19,0 - 41,5
Open vermogen , W    270 120 200
Efficiëntiefactor bij maximale stroom 0,91 0,89 0,92
Draad doorvoer snelheid, m/min 1,0 - 17 1,0 - 17 1,9 - 19
Draad diameter, mm      
Fe, Ss 0 ,6 - 0,8 0,6 - 1,0 0,6 - 1,2
C 0,8 0,8 - 1,0 0,8 - 1,2
Al 1,0 1,0 1,0 - 1,2
CuSi 0,8 - 1,0 0,8 - 1,0 0,8 - 1,0
Terugbrandtijd, s 0,02 - 0,25
(instelbaar op de print)
0,02 - 0,25
(instelbaar op de print)
0 - 0,25
Puntlassen, s 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5
Voltage stappen 8 12 12
Smoorspoelen  1 1 1
Polariteit verandering ja ja ja
afmetingen lxwxh, mm    860x 420 x 730 860 x 420 x 730 860 x 420 x 730
Gewicht, kg 59 68 94
Omgevingstemperatuur, °C -10 to +40 -10 to +40 -10 to +40
Isolatieklasse    IP 23 IP 23 IP 23
Toepassingsclassificatie S S S

Bestel informatie
Origo™ Mag C171 (230V 1 ph 50/60 Hz)    0349 311 280
Origo™ Mag C201 (230V 1 ph 50/60 Hz)    0349 311 290
Origo™ Mag C251 (230V 1 ph 50/60 Hz)    0349 311 420
Volt- en ampèreset 0349 302 598
Transformator voor CO2 verwarmer (42V 50/60 Hz)  0349 302 250

 

Leveringsomvang:
Origo™ Mag C171/C201;  MXL™ 200   3 m  (contactbuisje 0,8)
Combinatie draadrol  0,6 - 0,8
Origo™ Mag C251;   MXL™ 270   3 m  (contactbuisje 0,8)
Combinatie draadrol  0,8 - 1,0

Alle machines ; 3m primaire kabel met stekker, 3m aardekabel met klem
Gasslang 1,5 m, gasflesplateau en kettingsluiting.De folder van deze machine als PDF? Klik dan hier

OrigoMag C171/C201/C251
Welding machines for everyone

High quality welding machines for high quality
results. The ESAB Origo™ Mag C171, C201 andC251 are step regulated welding power sources for MIG/MAG welding. A built-in wire feeder and the lowweight of the units make them perfect, practicalsolutions for use on farms, in repair shops and forlight production applications.

MIG/MAG welding
Origo™ Mag C171, C201 and C251 can be used with both conventional solid wire and self-shielding cored wire. They are designed for welding both steel, stainless
steel and aluminium as well as for Mig brazing. Wire diameters from 0.6 mm up to 1.2 mm can be used depending on the machine selected.

Easy to use
The units are equipped with multi-step voltage switches
and potentiometers for wire speed adjustment, enabling
easy setting of the welding parameters. It is possible to adjust burnback time and to set spot welding time in all three OrigoTM Mags. The units are also fan-cooled and equipped with thermal overload protection. As an option the Origo™ Mags can be equipped with V/A digital meter and transformer for a CO2 heater.

Power Smoothing Device™
Although Origo™ Mag C171, C201 and C251 are 1-ph units, Power Smoothing Device™ gives them excellent welding performance in CO2 and gas mixtures. Power Smoothing Device™ provides a smooth welding current, comparable to that of a 3-phase machine.

 

Torch included
Each machine is equipped with an ergonomically
designed, gas-cooled MXL™ Torch with spring loaded
contact pins in the central connector(MXL™ 200 for C171
& C201, MXL™ 270 for C251).
Optimum cooling of the torch gives an extended life to the swan neck and the wear parts. Three different version of gas nozzle are available, standard, straight and conical for maximum flexibility.

 

 

 

 

 

 

Applications
Agricultural applications
Auto-repair
Light metal fabrication
Transport
Education
Household and furniture
Tack welding

 

 

Power Smoothing Device™ - provides excellent
welding performance from a single phase machines
Easy change of polarity - allows the use of both
conventional solid wire and self-shielding cored wire
Easy setting of welding parameters - welding
machines for everyone
MXLTorches - designed to provide the ultimate in
convenience and versatility

Technical data Origo™ Mag C171 Origo™ Mag C201 Origo™ Mag C251
Mains voltage , V, Hz 230 1ph 50/60 230 1ph 50/60 230 1ph 50/60
Fuse, A-slow
16 20 35
Auto fuse (MCB) EN 60898
typ D, A
16* 20* 32*
Permitted load at      
20% duty cycle, A 170 200 250
23-30 % duty cycle, A
155 @ 25% 185 @ 23% 200@ 30%
60% duty cycle , A 98 115 140
100% duty cycle , A
76 90 110
Setting range (DC) , A


30 - 170 30 - 200 40 - 250
Open circuit voltage , V 22,5 - 44,5 19,6 - 44,9 19,0 - 41,5
Open circuit power , W 270 120 200
Power factor at maximum current 0,91 0,89 0,92
Wire feed speed, m/min
1,0 - 17 1,0 - 17 1,9 - 19
Wire diameter, mm      
Fe, Ss 0 ,6 - 0,8 0,6 - 1,0 0,6 - 1,2
C 0,8 0,8 - 1,0 0,8 - 1,2
Al 1,0 1,0 1,0 - 1,2
CuSi 0,8 - 1,0 0,8 - 1,0 0,8 - 1,0
Burnback time, s
0,02 - 0,25
(adj.on the PCB)
0,02 - 0,25
(adj.on the PCB)
0 - 0,25
Spot welding, s 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5
Voltage steps 8 12 12
Inductance outlets 1 1 1
Polarity change YES YES YES
Dimensions lxwxh, mm 860x 420 x 730 860 x 420 x 730 860 x 420 x 730
Weight, kg 59 68 94
Operating temperature, °C -10 to +40 -10 to +40 -10 to +40
Enclosure class IP 23 IP 23 IP 23
Application classification S S S

Ordering information
Origo™ Mag C171 (230V 1 ph 50/60 Hz) 0349 311 280
Origo™ Mag C201 (230V 1 ph 50/60 Hz) 0349 311 290
Origo™ Mag C251 (230V 1 ph 50/60 Hz) 0349 311 420
Digital instrument 0349 302 598
Transformer for CO2 heater (42V 50/60 Hz) 0349 302 250

 

Delivery content:
Origo™ Mag C171/C201; MXL™ 200 3 m (contact tip 0,8) assembled
feed roller 0,6-0,8
Origo™ Mag C251; MXL™ 270 3 m (contact tip 1,0) assembled
feed roller 0,8-1,0
All units; 3m mains cable with plug, 3m return cable
with clamp, gas hose 1,5m, shelf for gas
cylinder, attachment chain for gas cylinder,
instruction manual.

 

Medio 2008

Vorige pagina