ESAB Origo Feed 4804w MA23

Origo™ Feed 3004/4804 MA23, MA24
Optimale Las Oplossingen

Degelijk en betrouwbaar    
Het degelijke ontwerp van de ESAB Origo™ Feed 3004 en de 4804, met hun gegalvaniseerde stalen kast, maakt dat deze kasten ideaal zijn voor zware omstandigheden. Elektronisch geregelde voeding zorgt voor een precieze en stabiele vlamboog en  het 4-wiel aandrijfsysteem met groeven in zowel de looprol als de aandrukrol zorgen voor een stabiele doorvoer en weinig schade aan de draad hetgeen draad aanvoerstoringen en de daaraan gebonden kosten voorkomt. De draadkasten zijn beschikbaar met zowel Ø30 mm rollen voor draden tot  Ø1.6 mm of Ø48 mm rollen voor draden tot Ø2.4 mm. Alle instellingen worden gedaan op het digitale communicatie paneel (MMC) van de bovenkast, hetgeen de parameters overzichtelijk weergeeft.

ESAB LogicPump ELP
Zorgtvoor een automatische start van de koelpomp waneer een watergekoelde toorts is bevestigd, hetgeen oververhitting van de toorts voorkomt.
Veiligheid voorop
Ontworpen om te voldoen aan de meest strenge norm IEC 60974-5 met lage stuurstroom (42 V/AC) aansturing en thermische veiligheid om het opblazen van de machine te voorkomen

Flexibiliteit
Er is een variëteit van combinaties mogelijk met het digitale communicatie paneel (MMC) Origo™ MA23  en MA24.  Alle bovenkasten worden geleverd met dichte koffer voor de draadhaspel en de “w” optie (watergekoelde), uitgevoerd met snelkoppelingen voor gemakkelijke aansluiting van watergekoelde toortsen. De controle panelen zijn eenvoudig in te stellen en zijn zeer nauwkeurig in te stellen zodat aan de hoogste wensen kan worden voldaan. Bovenkast Feed 3004 en 4804 kunnen worden uitgevoerd met een balansarm voor verhoogde flexibiliteit.
                    
PSF RS3
De PSF RS3 met drie geheugen functie schakelaar, zorgt dat 3 vooringestelde sets parameters direct op de toorts kunnen worden afgeroepen.
Goedkope service en simpel onderhoud     
Alle slijtonderdelen kunnen worden vervangen zonder gereedschap (Feed 3004). Eén eenvoudige knop verzorgt de optimale roldruk op alle wielen. Alle elektronische componenten zitten veilig in een speciaal compartiment.

 


 

Het MA24 paneel heft een unieke parameter instelling voor in het kortsluitboog gebied.
U hoeft slechts  de draadsnelheid in te stellen en de QSet™ zorgt er automatisch voor dat de juiste lasparameters voor de betreffende draad en gas worden ingesteld. QSet™ regelt voor alle voorkomende draad/gas combinaties, CO2/koolzuur and MiG-solderen  hetzelfde zonder dat synergische lijnen benodigd zijn. QSet™ is een snelle manier om de optimale lasparameters te vinden voor een perfecte kwaliteit las. Het spatten wordt tot een absoluut minimum beperkt. Het is eenvoudig en simpel om nieuwe lasparameters in te stellen met de QSet™. Als je de draadsnelheid instelt, wordt automatisch ook de lasstroom aangepast en de QSet™ kiest de andere lasparameters voor een optimaal lasresultaat in het kortsluitboog gebied.

Paneel (MMC) functies

2/4 takt   ------------------MA23 MA24
Na-gas / voor-gas ---------MA23 MA24
Digitale V/A meters –--------MA23 MA24
Gastest / draaddoorvoer --- MA23 MA24
3 geheugen functies--------- MA23 MA24
QSet ™---------------------------MA24
Kratervuller ----------------------MA24
Kruip start -----------------------MA24
Voorgeprogrammeerde
synergische lijnen --------–---------MA24

 

 

 

2/4 takt, vereenvoudigd het lastoorts gebruik.
Kruip start, (MA24) zorgt voor een zachte en foutloze startmet minder spatten                                                   
Kratervulling, (MA24) zorgt voor een mooi afgerond laseinde, verlengt de standtijd van de contacttip and elimineert lasscheuren aan het eind van de las.
Voorgeprogrammeerde synergische lijnen, (MA24) zorgt ervoor dat een grote keuze van materialen, draadcombinaties en gas combinaties mogelijk zijn
Qset ™(MA24) - Stabiele kortsluitboog
3 geheugen functies
Snelkoppelingen voor snelle aansluit- en installatietijden
Esab logicPump ELP, zorgt voor een automatische start van de
koelpomp als een watergekoelde toorts is aangesloten.
TrueArcVoltage™ system, meet het exacte boogvoltage onafhankelijk van de lengte van het tussenpakket, aardkabel of lastoorts.

Technische data

Feed 3004 Feed 4804  
Voltage, Vac, Hz 42, 50/60 42, 50/60  
Draadspoel capaciteit, kg 18 (30**) 18 (30**)  
Maximale draadspoeldiameter, mm 300 (440**) 300 (440**)  
Instel data      
Draadsnelheid m/min 0.8-25.0 0.8-25.0  
Afmetingen (l x b x h), mm      
Gesloten ( Encl ) 690 x 275 x 420 690 x 275 x 420  
Gewicht kg      
Gesloten ( Encl ) 15 19  
Draad diameters:      
staal 0.6-1.6 0.6-2.4  
Roestvast staal 0.6-1.6 0.6-2.4  
aluminium 1.0-1.6 1.0-2.4  
Gevulde draad 0.8-1.6 0.8-2.4  

Bestel Informatie  
1.7 m 10 polig      0459 528 980            0459 528 990
Origo™ Feed 3004 MA23 Encl 10 polig    0460 526 887
Origo™ Feed 3004w MA23 Encl 10 polig  0460 526 897
Origo™ Feed 4804 MA23 Encl 10 polig    0460 526 987
Origo™ Feed 4804w MA23 Encl 10 polig  0460 526 997
Origo™ Feed 3004 MA24 Encl 10 polig    0460 526 889
Origo™ Feed 3004w MA24 Encl 10 polig  0460 526 899
Origo™ Feed 4804 MA24 Encl 10 polig    0460 526 989
Origo™ Feed 4804w MA24 Encl 10 polig  0460 526 999
}
Accessoires Origo™ Feed

70 mm²               Luchtgekoeld        Watergekoeld
1,7 m 10 polig      0459 528 780          0459 528 790
5.0 m 10 polig      0459 528 781          0459 528 791
10.0 m 10 polig    0459 528 782          0459 528 792
15.0 m 10 polig    0459 528 783          0459 528 793
25.0 m 10 polig    0459 528 784          0459 528 794
35.0 m 10 polig    0459 528 785          0459 528 795

 

Wielenset                                           0458 707 880
Buigbeschermer voor de lastoorts         0457 341 881
Trekontlasting voor tussenkabelpakket  0459 234 880 Hijsoog                                              0458 706 880
Snelkoppeling MarathonPac™               F102 440 880
Adapter voor 5 kg spoel                       0455 410 001
Balansarm complete                            0458 705 880
Draadpoelbeschermkast                       0458 674 880
Draadspoelbeschermkast, staal             0459 431 880
Adapter spoel diameter 440 mm       0459 233 880 **
Afstandbediening  TA1 CAN                0459 491 880
Afstandbediening M1  10Prog CAN        0459 491 882
Afstandbedieningskabel
MTA1 and M1 10Prog 5 m                     0459 960 880
Afstandadapter set Miggy-/ Railtrac       0459 491 880
Afstandadapter set MXH™ PP en
PSF RS3                                              0459 491 881


De folder van deze machine als PDF? Klik dan hier

Origo™ Feed 3004/4804
MA23, MA24
Optimum welding solution

Sturdy and reliable
The sturdy design of the ESAB Origo™ Feed 3004 and 4804, with their galvanised metal casing, makes these units ideal for use in tough environments. Electronically controlled feeding gives an accurate and stable arc and the 4-wheel feeder mechanism with grooves in both the feed roll and pressure roll give a stable feed with low wear on the wire, all of which helps to avoid operational disturbances. The feeders are available with either Ø30 mm for wires up toØ1.6 mm or Ø48 mm rolls for wires up to Ø2.4 mm. All adjustments are made on the man-machine communication panels (MMC) of the feeder, giving a good overview of the settings.
ESAB LogicPump ELP, ensures automatic start of the water pump when a water cooled torch is connected, this prevents overheating of the welding torch.
With safety in mind
Designed to meet the most rigid safety standard IEC 60974-5 with low voltage (42 V/AC) operations and overload protection circuit to help eliminate breakdowns.
Flexibility
A variety of combinations are available with the man-machine communication panels (MMC) Origo™ MA23 and MA24. All feeders are delivered with an enclosed wire spool area and the“w” option (water cooled) equipped with quick connectors for easy connection of water-cooled torches. The control panels are easy to operate and allow accurate settings to satisfy a range of different user demands. Feed 3004 and 4804 can be equipped with a counterbalance device, lifting eye or a wheel kit for increased mobility.
PSF RS3
The PSF RS3, with the three program memory switch, makes three pre-programmed parameters available directly from the torch.
Easy service and maintenance
All wear parts can be exchanged without tools (Feed 3004). One single pressure device makes it easy to adjust the appropriate feeding pressure. All electronic components are protected in a separate
compartment.

 

The MA24 panel version has a unique setting
for the welding parameters in short arc.
Simply set the wire feed speed and the QSet™ will
automatically select the correct welding parameters for the required wire/gas combination. QSet™ does this for all valid gas and wire combinations, CO2 and MAG Brazing alike and without any need of synergic lines.
QSet™ is a quick way to find optimised welding parameters for the best quality weld. Spatter is reduced to a minimum. It is simple and straightforward to set a new working point with QSet™. Simple change wire feed speed to match the required welding power and then QSet™ will select all other parameters for an optimised welding result in the whole short arc area.

Panel (MMC) functions


2/4 stroke ---------------MA23 MA24
Gas pre/post flow --------MA23 MA24
Digital V/A meters -------- MA23 MA24
Gas purge/wire inching --- MA23 MA24
Memory 3 set -------------- MA23 MA24
QSet ™-------------------------MA24
Crater filling --------------------MA24
Creep start ---------------------MA24
Pre-programmed synergic lines - MA24

 

2/4 stroke, simplifies handling of the welding torch.
Creep start, (MA24) provide a soft and more direct start with less spatter.
Crater filling, (MA24) provides a smooth finish, extends the lifetime of the contact tip and eliminates cracking at the end of the weld run.
Pre-programmed synergic lines, (MA24) to ensure optimum settings with a wide choice of materials, wire dimensions and gas combinations.
QSet ™(MA24) - Stable short arc
Memory for 3 parameter set
Quick connectors- shortest possible set-up times.
ESAB LogicPump ELP, secures automatic start of
water pump by connection of a water cooled welding
torch.
TrueArcVoltage™ system, measures the correct arc
voltage value independent of the length of the interconnection cable, return cable or welding torch.

Technical data Feed 3004 Feed 4804  
Power supply, Vac, Hz 42, 50/60 42, 50/60  
Wire spool capacity, kg 18 (30**) 18 (30**)  
Max. spool diameter, mm 300 (440**) 300 (440**)  
Setting data      
Wire feed speed, m/min 0.8-25.0 0.8-25.0  
Dimension (l x w x h), mm      
Enclosed (Encl) 690 x 275 x 420 690 x 275 x 420  
Weight, kg
     
Enclosed (Encl) 15 19  
Wire dimensions:      
steel 0.6-1.6 0.6-2.4  
stainless steel 0.6-1.6 0.6-2.4  
aluminium 1.0-1.6 1.0-2.4  
cored wire 0.8-1.6 0.8-2.4  

Ordering information
1.7 m 10 pole 0459 528 980 0459 528 990
Origo™ Feed 3004 MA23 Encl 10 pole 0460 526 887
Origo™ Feed 3004w MA23 Encl 10 pole 0460 526 897
Origo™ Feed 4804 MA23 Encl 10 pole 0460 526 987
Origo™ Feed 4804w MA23 Encl 10 pole 0460 526 997
Origo™ Feed 3004 MA24 Encl 10 pole 0460 526 889
Origo™ Feed 3004w MA24 Encl 10 pole 0460 526 899
Origo™ Feed 4804 MA24 Encl 10 pole 0460 526 989
Origo™ Feed 4804w MA24 Encl 10 pole 0460 526 999
Accessories Origo™ Feed
70 mm² Air-cooled Water-cooled
1.7 m 10 pole 0459 528 780 0459 528 790
5.0 m 10 pole 0459 528 781 0459 528 791
10.0 m 10 pole 0459 528 782 0459 528 792
15.0 m 10 pole 0459 528 783 0459 528 793
25.0 m 10 pole 0459 528 784 0459 528 794
35.0 m 10 pole 0459 528 785 0459 528 795
95 mm² Air-cooled Water-cooled

 

Wheel kit 0458 707 880
Strain relief for welding torch 0457 341 881
Strain relief for interconnection cables 0459 234 880
Lifting eye 0458 706 880
Quick connector MarathonPac™ F102 440 880
Adapter for 5 kg:s spool 0455 410 001
Counter balance device 0458 705 880
Spool cover 0458 674 880
Spool cover, steel 0459 431 880
Adapter for spool diameter 440 mm 0459 233 880 **
Remote control MTA1 CAN 0459 491 880
Remote control M1 10Prog CAN 0459 491 882
Remote interconn. cable MTA1 and M1 10Prog 5 m 0459 960 880
Remote adapter kit Miggy-/ Railtrac 0459 491 880
Remote adapter kit MXH™ PP and PSF RS3 0459 491 881

dio 2008

Vorige pagina