Klare taal over het keuren van lasmachines; overzichtelijk in beeld

Wij hopen dat men het niet erg vindt dat wij voor de goede orde proberen het valideren van een lasmachine overzicht in beeld te brengen.


Juiste lasgegevens zijn  belangrijk en geven  rust.

Er zijn 3 normen die een rol spelen met betrekking tot lasmachines, te weten :

1-De 1998 booglasmachine-bouwnorm EN-60974 ( Deel 1 t/m 10 )- Bouwveiligheid
alléén geldend voor de fabrikant vanaf 1998
Dit is de geldende norm voor de fabricage van een booglasmachine. In de EN60974-4 wordt ook periodieke onderhoudspunten en reparatie-aandachtspunten vermeldt vanuit de bouwnorm. Een fabrikant zou eventueel de EN-60974-4 kunnen laten vigeren in zijn reparatieprotocol echter dit is tot op heden bij geen enkele fabrikant het geval.
Alle punten vermeldt onder de EN-60974 geldt grotendeels al vanaf 1998 en moeten dus al zo’n 17 jaar worden toegepast. Dit is vrijblijvend om te testen of de machine nog aan de initiële bouwnorm voldoet( een fabrikant mag dit ook niet voorschrijven). Het is overigens wel een hele goede leidraad om de algehele staat van de lasmachine te beoordelen.

2- De Electriciteit-veiligheidsnorm VDE0701 / VDE0702– Electro-veiligheid
( voorheen de Nen3140) – geldend voor elk bedrijf vanaf 1999
Deze norm is in een aantal EU lidstaten verplicht vanuit sociale wetgevingen; het gaat immers hier om de ( electrische)veiligheid van de gebruiker. Hier wordt dan ook de beschermingsleidingweerstand, verschilstroom/vervangende lekstroom en de isolatieweerstand gemeten waaruit blijkt of de machine qua elektriciteit aanraakveilig, aanraakstroomveilig of elektrisch gebruiksveilig is.

3- De betrouwbaarheidsnorm EN50504 c.q. EN1090-parameternorm- lasparameter—betrouwbaarheid – geldend voor elk bedrijf vanaf 1 juli 2014
De EN1090 schrijft een WPS voor waarop lasparameters worden vermeldt. De lascoördinator of  lasser moeten feilloos kunnen vertrouwen dat de parameters die hij instelt aan de hand van zijn WPS ook daadwerkelijk zeer nauwkeurig ( 2,5 %) door de lasmachine worden geproduceerd en geprojecteerd.

Lasmachinekeuring met digitale data direct op PCdatabase, integraal geprint certificaat; efficiënt, no problem.

Samenvattend: vrijblijvende norm zonder noodzaak en 2 geldende normen.

Omdat de lasservice- , lasreparatie,  lasonderhoudbedrijven toch de VDE0701 en de EN50504 periodiek moeten uitoefenen, willen zij graag ook de punten 5.5 en 5.6 van de EN-60974, respectievelijk Nullast-norm en de Openspanning-norm ( leegloop-spanning) in hun service meegnomen opdat het onderhoud zo efficiënt mogelijk gebeurt.
Dit is bij sommige NEN3140- of VDE0701-testapparaten mogelijk. Er zijn verschillende uitvoeringen variërend in prijs, uitvoering en gebruiksgemak Vanotools biedt vanuit de Ernsthard groep een zeer brede range producten hiervoor aan. Het programma controleapparatuur, testapparatuur en validatieapparatuur bestaat uit ongeveer een 200-tal verschillende producten en accessoires. Dit wordt nog eens aangevuld met een scala van tientallen lasmeters, lasmeetgereedschappen, lasmeetaccessoires en lasmeet-combinatiesets.

Ons advies verdiept u zich in de verschillende Normen want er bestaat veel onduidelijkheid over wat wel en wat niet moet, mag en kan. Immers het feit dat een gerenommeerd lasmachinefabrikant Nullastspanning (nullastlekstroom ) en Open-spanning ( 5.5 en 5.6) door elkaar haalt c.q. niet uit elkaar kan houden en foutief advies geeft, is bepalend voor de onwetendheid die er over het keuren van lasmachines bestaat.  

Wat als de fabriek het ook niet meer weet; Vanotools !

Uiteraard zij wij altijd bereid u volledig vrijblijvend van informatie te voorzien.   

Bel of mail ons voor testappatuur, controleapparatuur en validatieapparatuur voor booglasmachines volgens EN60974-4, VDE0544-4 of  het 3S-protocol. Volledig automatisch of handzaam en goedkoop maar ook voor analoge las-meetinstrumenten conform EN5817.

 

Vorige pagina