Validatie of valideren van lasmachines, lasapparaten vanwege de EN-1090 onder de EN-50504


50504

CE markering op metaalconstructies is vanaf 1 juli 2014 verplicht en om de nodige zorgvuldigheid te betrachten moeten metaalbewerkende bedrijven zich confirmeren aan de EN-1090. Onder de EN-1090 wordt de volledige lasproces van een metaalproduct beschreven.
Procedureroutine is een belangrijke onderdeel van de EN-1090. Voor wat betreft het lasproces, lasaanpak, lasmethode, laswerkwijze begint dat in de eerste instantie bij een WPS ofwel een Welding Procedure Specification; een lasprocedure specificatie.

In de WPS worden ruwweg gegevens over ; lasproces, lastoevoegmateriaal, eventuele voorverwarming, eventuele warmtetoevoeging temperatuur, eventuele uitgloeiing, laspositie, lasvorm, lashoogte c.q. lasdikte, oppervlaktenabewerking, beschermingsgas enzovoort vermeld maar ook en vooral de lasparameters. De lasparameters in de WPS moeten uiteraard bij het lassen van het product, worden ingesteld. Dat deze lasparameters betrouwbaar en correct moeten zijn, is vanzelfsprekend van groot belang. Een periodieke controle van de lasmachines zorgt ervoor dat de lasparameters betrouwbaar zijn. Deze periodieke controle van lasmachines is vastgelegd in de EN-50504. Deze informatie is dan ook voornamelijk gericht op deze zogenaamde booglasapparatuur Validatie conform EN 50504.

Hoe ziet validatie booglasapparatuur volgens EN50504 praktisch eruit. Booglasapparatuur vind je bij de volgende lasprocessen: mma lasapparatuur ofwel elektroden lasapparaten, Tiglasmachines ofwel argonarc lasmachines, Miglasmachines en of Maglasapparaten ook wel in de volksmond co2 lasapparatuur genoemd, onderpoederdeklasmachines ofwel OP-lasapparaat genoemd en plasma-lasmachines. Al deze lasapparaten produceren een lasboog en hierop is de EN50504 van toepassing.

In de EN-50504, die impliciet onderdeel uitmaakt van de EN1090, staat dat deze booglasvalidatie of lasmachinevalidatie moet worden uitgevoerd door een vakman. De fabrikanten van validatieapparatuur of validatiemachines vermelden dan ook in hun gebruikshandleiding dat hun validatieapparaten dienen te worden gebruikt door vakmensen omdat dit wederkerig is aan wat erover in EN-50504 staat vermeldt. MRO’s, THO’s of technische dienstverleners voeren meestal bij de eindgebruikers de NEN-3140 uit en het is uiterst efficiënt om dit te combineren met de EN-50504validatie; de booglasmachine is immers toch al in behandeling en voor de klant is het handig dat deze twee keuringen in één hand worden gehouden; immers de klant heeft minder rompslomp en de MRO of THO heeft er een aanvullende lucratieve taak bij. Het valideren van lasmachines is een mooie service waaraan ook nog een nette marge kan worden verdiend. Vanotools heeft een aanbod cursussen die opleiden tot EN-50504-vakman met voldoende validatie kennis.

Booglasinstallaties c.q. booglasmachines kunnen over het algemeen een output leveren tot 100 volt en tot 1600 ampère met zowel wisselstroom als gelijkstroom. Bovendien krijg je te maken met hoogfrequent ofwel HF. Het is verstandig bij aanschaf van een validatiebank na te gaan of deze geschikt is voor zowel wisselstroom ( AC ) als ook gelijkstroom ( DC ), dat de validatiebank HF ofwel Hoog Frequent vriendelijk is en dat de validatiebank aan een andere validatiebank gekoppeld kan worden zodat de volledige capaciteitsrange (2000A) goedkoop en dus efficiënt kan worden bereikt. Tenslotte is natuurlijk ook de snelheid van belang; bij verouderde validatiebanken kan een machinevalidatie wel tot 1,5 uur in beslag nemen terwijl een moderne validatiebank dit in circa 20 minuten kan. Uiteraard moet een validatiebank voldoen aan de CE maar het is ook zeker van groot belang dat dit soort geavanceerde apparatuur van Europese makelaardij is. Om tijd te besparen is het verstandig voor een validatiebank te kiezen die qua voeding zelfvoorzienend is zodat men niet tijdrovend en zwetend met voedingskabel moet gaan slepen. Het gewicht van een validatiebank is uiteraard van het grootste belang immers een zware validatiebank is ergonomisch onverantwoord en het verplaatsen in een werkplaats is extra simpelweg vervelend en kost gigantisch veel tijd. Tenslotte kan het belangrijk zijn dat de validatiebank mogelijk geleverd kan worden met aanvullende opties. Controleer vooraf of de periodieke kalibratie van uw validatiebank goed, snel en goedkoop wordt verzorgd.  

Validatiebanken
Onder de EN 50504 kan lasmachinevalidatie worden verricht onder twee validatieklassen. De booglasapparatuur waarop de EN50504 betrekking heeft, zijn booglasstroombronnen, draadaanvoerkasten c.q. wirefeeder ofwel bovenkasten of afrolkasten en lasinstrumenten.
De validatie dient elk jaar te worden herhaalt.

Bij de booglastest moet naast de outputwaarden ook te worden getest op de herhaalbaarheid van de geteste waarden. De gevonden waarden c.q. data dienen te worden vermeldt in een officieel EN-50504 certificaat en de geteste booglasmachines dienen te worden voorzien van een sticker of label met daarop de graad, de uitslag, de testdatum, vervaldatum, de validatieinstantie en het serienummer van de machine vermeldt.    

 

Vorige pagina