Bosch Lamellenslijper

Haakse Slijper heeft de laatste 20 jaar een behoorlijke ontwikkeling door gemaakt. De machines zijn
aangepast aan de eisen van de moderne tijd. Tegenwoordig wordt er steeds meer gevraagd van de
machines als het gaat over ergonomie, veiligheid en toepassingsmogelijkheden ;

                                     

                                        De Haakse slijper anno 1954

De belangrijkste ergonomische eisen van tegenwoordig zijn :

*           Licht van gewicht                                  =   Gebruik van kunststoffen
*           Handzaamheid                                     =   Slankere modellen, eenvoudige en handmatige
     schijfwisseling
*           Fijnere en betere grip                            =   Soft-grip en geïntegreerde schakelaar
*           Multifunctioneel van toepassing              =   Draaibare handgreep, kop en beschermkap
*           Efficiënt                                               =   Snel wisselsysteem voor kap en schijf,
                                                                            goedkopere onderdelen

De belangrijkste veiligheidseisen van tegenwoordig zijn :

*           Snel stilstaan van de schijf                    =   Uitlooprem               
*           Stofbeheersing                                     =   Geïntegreerde stofafzuiging mogelijkheid
*           Krachtbeheersing                                  =   Aanloopbegrenzer en startonderbreker
*           Stroomgeleiding                                    =   Dubbele geïsoleerd
*           Trillingen                                              =   Trillingsarme handgreep   

                          
                                    
       De haakse slijper van nu

                     

Bovenstaande innovaties zijn alléén maar verbeteringen aan de Haakse Slijper, echter

de toepassingsmogelijkheden zijn enorm verandert, met name voor de éénhandslijper : 

De Historie

Circa 10 à 15 jaar geleden werden er ongeveer evenveel doorslijpschijven als afbraamschijven gebruikt
totdat de lamellenschijf of flapdisk werd geïntroduceerd. In eerste instantie waren deze flapdisks om te
schuren , meestal een vervanging voor de fiberschijf en om die reden was de meest gebruikte diameter
die van 115 en 125 mm. Trouwens ook later is het gebruik van flapdisks met grotere diameters beperkt
gebleven. Als vanzelfsprekend werden deze flapdisks gebruikt op de éénhandslijper. Tegenwoordig is
het gebruik van afbraamschijven ten opzichte van 15 jaar terug met 80 % teruggelopen en de flapdisk
wordt als afbraamschijf gebruikt om grote en zware hoeveelheden metaal af te bramen en haast niet
meer om te schuren.

De Techniek

De afbraamschijf heeft een klein contactvlak, een fijne korrel, een hoge structuurdichtheid. De flapdisk
heeft een veel groter contactvlak ( met name de conische uitvoeringen), een agressievere grotere korrel
en een open agressieve structuur. Kortom de slijpweerstand is aanzienlijk veel groter en bovendien
worden de flapdisks uit historische en ergonomische redenen toegepast op een éénhandslijper die
door de kleine inbouwmaten niet zo’n groot vermogen kan leveren als de tweehands haakse slijper
die vroeger gebruikt werd voor het afbraamwerk.

De Clue

De flapdisk wordt tegenwoordig nog steeds toegepast op een onjuiste éénhandslijper. De omtreksnelheid
en de krachtoverbrenging dienen daaraan te worden aangepast aan de eisen van de hedendaagse
flapdisk. Welnu Bosch heeft speciaal hiervoor een éénhands Lamellenslijper ontwikkeld met veel krachtiger
koppel en een flapdisk toerental. De clue dus is simpelweg dat de meeste mensen niet de juiste machine
gebruiken en misbruikte machines gaan nu eenmaal niet lang mee.

 

Bel voor demonstratie of informatie van de Speciale Bosch Lamellenslijper  0162 – 686000

De Ellende

Klingspor heeft sinds kort het Beest 656 , een van dikhout flapdisk met ongeëvenaarde agressieve afbraam-
kwaliteit voor het echte zware afbraamwerk. Een ongekende hoge kwaliteits flapdisk om mee te
beesten en te vlammen.

                            

Maar let op !!!!, deze flapdisk vraagt echt wel om de enige echte Speciale Bosch Lamellenslijper !!!!!

 

Vorige pagina